our story

No.1 Targeted Out of Home Media บริษัทสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out Of Home Media) ที่ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านที่เจาะเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (Right) นำเสนอรูปแบบสื่อโฆษณาที่เข้าถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด (Reach) และให้บริการสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดอย่างครบวงจร รวมทั้งการสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ (Complete)

No.1 Targeted Out of Home Media : Exclusive media

  • Tutorial & School media : สื่อโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนกว่า 600,000 คน ผ่านสื่อโฆษณาภายใน 21 อาคารศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาทั้วประเทศ
    และสื่อโฆษณาภายใน 30 โรงเรียนทั่วประเทศ
  • University media : สื่อโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายนิสิต นักศึกษากว่า 1,150,000 คน ผ่านสื่อโฆษณาภายใน 52 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  • Office media : สื่อโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายคนทำงานกว่า 1,000,000 คน ผ่านสื่อโฆษณาภายใน 41 ออฟฟิศแคนทีนทั่วกรุงเทพฯ

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

UNIVERSITY MEDIA

52 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เจาะกลุ่มเป้าหมาย นิสิต นักศึกษากว่า 1,150,000 คน

52

มหาวิทยาลัย

1,000

ป้าย

1,150,000

คน

TUTORIAL & SCHOOL MEDIA

21 อาคารศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาทั่วประเทศ และ 30 โรงเรียนทั่วประเทศ เจาะกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนกว่า 600,000 คน

41

อาคารศูนย์รวมสถาบันกวดวิชา และโรงเรียน

300

ป้าย

600,000

คน

OFFICE MEDIA

41 ศูนย์อาหาร OFFICE CANTEEN ครอบคลุมอาคารสำนักงานย่าน CBD ทั่วกรุงเทพฯ เจาะกลุ่มเป้าหมายคนทำงานกว่า 1,000,000 คน

41

ศูนย์อาหาร OFFICE CANTEEN

340

ป้าย

100,000

คน

OUR EVENT

เราเป็นตัวจริงในด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น การจัดแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง Product Sampling , Roadshow Sampling หรือการจัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ตลอดจนการจัดกิจกรรมเป็น Sponsorship ในกิจกรรมของโรงเรียน อาทิ งานกีฬาสี - กีฬาจตุรมิตร
หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมงานรับน้อง Freshy Day , กิจกรรมการแข่งขันกีฬา Sport Day , กิจกรรมงานรับปริญญา Graduate Day
รวมถึงการสร้างกิจกรรมทางการตลาดแบบ Exclusive Sponsorship อาทิ การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต , การจัดกิจกรรมสัมมนาเขิงวิชาการ หรือ การจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ   
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ทดลองผลิตภัณฑ์ จดจำแบรนด์ได้โดยตรง ตลอดจนสร้างให้เกิดยอดขายผลิตภัณฑ์ในที่สุด

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

news and article

รวมพฤติกรรมกำลังซื้อใหม่ แค่เร็วไม่พอ นาทีนี้ต้อง “ด่วน” เท่านั้น GEN Z​

BELINK MEDIA :

หัวข้อข่าวสาร

รายละเอียดแบบย่อรายการข่าวสารเว็บไซต์

หัวข้อข่าวสาร

รายละเอียดแบบย่อรายการข่าวสารเว็บไซต์

Copyright © 2020. All Rights Reserved.